W dniu 10 lipca b.r., w ramach poprawy warunków bytowych czworonogów przebywających pod opieką fundacji dla zwierząt „Jedno serce nie da rady” w Puciłkach k. Sokółki, przekazaliśmy 32 komplety materacy

Nasi funkcjonariusze dzielą się najcenniejszym darem – darem życia

W ramach wieloletniej współpracy hajnowskiego aresztu ze Starostwem Powiatu Hajnówka, Pan Starosta Andrzej Skiepko przekazał na ręce Dyrektora ppłk Romana Paszko, komplet strojów sportowych

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbywają się kolejne szkolenia kursowe realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Psycholodzy z Zakładu Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku przeprowadzili zajęcia warsztatowe grupie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce będących w służbie przygotowawczej

W kaplicy Aresztu Śledczego w Hajnówce, zgodnie z obrządkiem Cerkwi Prawosławnej, został udzielony sakrament chrztu i bierzmowania jednemu z osadzonych przebywających w tutejszej jednostce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej