Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Hajnówce po raz kolejny udzielił pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

KOMUNIKAT

28.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

KOMUNIKAT

31.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

#ResortSprawiedliwościPomaga - tym razem nasze maseczki trafiły do Urzędu Miasta w Siemiatyczach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej