28 sierpnia br., por. Dariusz Żynda - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce wziął udział w obchodach 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Komunikat

27.08.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 23.08.2021r., od dnia 1 września do 30 września 2021r.,zarządza co następuje:

18 sierpnia b.r. z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Kolejna akcja z udziałem naszej jednostki i krwiodawstwa za nami.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce – por. Dariusz Żynda 15 sierpnia br. brał udział w obchodach Święta Wojska Polskiego.

KOMUNIKAT

30.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 30.07.2021r., od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.,zarządza co następuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej