Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Ten tydzień przeszedł pod znakiem szkoleń. Koordynator do spraw obronnych naszego aresztu zorganizował szkolenie strzeleckie dla działu ochrony.

KOMUNIKAT

22.04.2021

KOMUNIKAT

08.04.2021

KOMUNIKAT

19.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

„Stawką w tej grze jest życie” - to motto towarzyszące tegorocznej, już czwartej ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji Święta Służby Więziennej „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej