Kolęda z Chopinem

15.01.2019

W dniu 10 stycznia b.r. studenci białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kolędowali w hajnowskim areszcie pod hasłem "Kolęda z Chopinem".

Kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce zorganizowała osadzonym i ich rodzinom spotkanie z okazji prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 6 grudnia 2018r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przestępczość seksualna - aspekty prawne i kryminologiczne”

Spotkanie Wigilijne

27.12.2018

Kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce zorganizowała osadzonym przebywającym w izolacji więziennej spotkanie z rodzinami z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Psycholodzy z Zakładu Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku przeprowadzili zajęcia warsztatowe grupie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce będących w służbie przygotowawczej.

Areszt Śledczy w Hajnówce przekazał koce białostockiemu schronisku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej