"Serce od Serca"

22.10.2021

Areszt Śledczy w Hajnówce przyłączył się do akcji szycia poduszek "Serce od Serca" pod przewodnictwem Stowarzyszenia Era Nowych Kobiet - Podlaskie.

Światowy Dzień Zwierząt przypada na dzień 4 października. Został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. Cel święta jest od lat ten sam: ma zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt.

Szymon Kołecki odwiedził Areszt Śledczy w Hajnówce. Przywitał go nie tylko zastępca dyrektora por. Dariusz Żynda, ale także przedstawiciel władz hajnowskich - Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Andrzej Skiepko. Po powitaniu Mistrz Olimpijski udał się na spotkanie ze skazanymi, przez których został owacyjnie przywitany.

28 sierpnia br., por. Dariusz Żynda - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce wziął udział w obchodach 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Komunikat

27.08.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 23.08.2021r., od dnia 1 września do 30 września 2021r.,zarządza co następuje:

18 sierpnia b.r. z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej