W szeregach naszej służby jest wiele osób zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym. Niektórzy z nich zasługują na szczególną uwagę, a ich wyróżnienie jest powodem do domu dla nas wszystkich.

24 listopada 2022 r. w Areszcie Śledczym w Hajnówce Dyrektor ppłk Roman Paszko wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe.

11 listopada 2022 r. w Hajnówce odbyły się uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Hajnowski areszt podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora por. Dariusz Żynda wraz z pocztem sztandarowym.

Początek listopada to czas zadumy, odwiedzania grobów bliskich osób, wspomnienia tych, którzy odeszli.

Areszt Śledczy w Hajnówce od dawna współpracuje z pobliskimi gminami. I tym razem mogliśmy liczyć na wsparcie samorządów.

Budowa nowoczesnego pawilonu mieszkalnego wpisuje się w ministerialny program modernizacji i rozwoju naszej formacji pod nazwą „Nowoczesne Więziennictwo”. Pawilon będzie miejscem dla więźniów, którzy zostali skazani po raz pierwszy. Pomieści 256 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej