W ramach poprawy warunków bytowych czworonogów przebywających w Schronisku dla bezdomnych psów ''Ciapek'' w Hajnówce, funkcjonariusze hajnowskiego aresztu przekazali 100 kg karmy.

Komunikat

29.05.2020

Komunikat o wydłużeniu okresu ograniczeń w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w Hajnówce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce przekazali kolejne partie maseczek do hajnowskiego Krwiodawstwa i Urzędu Miasta

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Hajnówce udzielił pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu

Komunikat

06.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, w związku z możliwością wystąpienia na obszarze Hajnówki potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami Państwowego...

Koronawirus zmienił nasze życie ale nie zmienił dobrych nawyków funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce, którzy kolejny raz włączyli się w akcję krwiodawstwa "Służymy pomocą - mamy to we krwi"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej