Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, z dniem 17 kwietnia 2023 roku, powołał ppor. Dariusza Sobiecha na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Gdańscy penitencjarzyści zakończyli z początkiem kwietnia sezon związany z wykonywaniem ciepłych koców, czapek i innych wyrobów rękodzielniczych w ramach programów readaptacyjnych realizowanych przez skazanych. Tym samym, na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia WAGA w Gdańsku, płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przekazał kolorowe rękodzieło celem wsparcia osób potrzebujących.

Ochotnicza Straż Pożarna działa jako jednostka ratowniczo – gaśnicza i swoimi działaniami wspomaga Państwową Straż Pożarną w realizacji celów statutowych. Funkcjonariusze gdańskiego aresztu w lutym i marcu br. uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP województwa pomorskiego.

Na zaproszenie Urzędu Pracy w Kartuzach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku przedstawili swoją ofertę rekrutacyjną podczas spotkania z osobami poszukującymi pracy.

Nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego umożliwiła Komisji Penitencjarnej działającej na terenie jednostek penitencjarnych udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy. Nadzór nad procedowaniem w/w spraw sprawuje Sąd Penitencjarny.

Po raz pierwszy w Areszcie Śledczym w Gdańsku odbyło się spotkanie młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej