Areszt Śledczy w Gdańsku współpracuje z wieloma, różnymi osobami i instytucjami. Jedną z takich osób, które z dużym zaangażowaniem współpracują z naszą jednostką jest Pani Małgorzata Polakowska, która wraz z członkami Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego "Feeria" prowadziła w naszej jednostce warsztaty dla skazanych kobiet.

Areszt Śledczy w Gdańsku realizuje szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonują szczególny rodzaj pracy określanej służbą. Sierż. Monika Staniszewska, oddziałowa gdańskiego aresztu po pracy nadal służy drugiemu człowiekowi - z zamiłowania jest hodowcą i przewodnikiem psa terapeutycznego.

Służba Więzienna uczestniczyła w wielu miejscach, gdzie zorganizowano obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Składając kwiaty podczas dzisiejszych uroczystości oddaliśmy hołd polskim bohaterom.

We wtorek 28 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele gdańskiej Służby Więziennej.

Święto 1 sierpnia zostało ustanowione w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy i dążyli do odtworzenia niepodległego Państwa Polskiego. W obchodach 74. rocznicy Powstania Warszawskiego uczestniczyła także gdańska Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej