W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku przeprowadził zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku.

W ramach realizowanych przez Służbę Więzienną programów edukacji prawnej i proobronnej dla młodzieży uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa uczniów Szkoły Branżowej I stopnia Cosinus z Gdańska uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa 19 uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej. W tym roku rocznica upamiętnienia wydanych 8 lutego 1919 r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu stanowiącego zręby polskiego więziennictwa była okazją do zaprezentowania książki Waldemara Kowalskiego o historii Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży kolejna klasa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej