W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 4 uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanych przez Służbę Więzienną programów edukacji prawnej i proobronnej dla młodzieży uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

31 maja br. Areszt Śledczy w Gdańsku odwiedzili prokuratorzy z Prokuratury Prowincji Madryt.

Ślubowanie na sztandar szkoły to najważniejszy dzień dla Kadetów pierwszego rocznika klas mundurowych liceów ogólnokształcących Spartakus z Gdańska i Kwidzyna

18 maja br. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku miało miejsce niecodzienne spotkanie, w którym udział wzięli oficjalni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kpr. Damian Malinowski oraz ppor. Przemysław Rosiecki w czasie wolnym od służby zachowali czujną postawę obywatelską. Ich godne naśladowania postawy wyróżnił płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej