5 kwietnia br. odbyło się kolejne robocze spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z Sędzią Przewodniczącą VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, Kuratorem Okręgowym oraz przedstawicielami Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu z uczniami klas maturalnych IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku przedstawiając ofertę rekrutacyjną Służby Więziennej.

Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wraz z innymi formacjami mundurowymi wzięli udział w spotkaniu informacyjnym pt. „PRACA W MUNDURÓWCE”.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa uczniów Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku przeprowadził zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży kolejna grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej