St. szer. Maciej Magrian godnie reprezentował Areszt Śledczy w Gdańsku podczas zawodów biegowych u stóp Dziewiczej Góry w Czerwonaku.

25 września 2023 roku w Pucku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas uroczystości płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku został odznaczony przez KAS.

15 września br. zakończył się okres odbywania praktyki zawodowej przez funkcjonariuszy służby kandydackiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Zgodnie z programem studiów o kierunku penitencjarystyka studenci uczelni nabywali w Areszcie Śledczym w Gdańsku praktyczne umiejętności przez okres sześciu tygodni. Był to kolejny etap praktyki zawodowej, która umożliwiła poznanie struktury organizacyjnej i codziennego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

2 września br. na terenie Muzeum Stutthof uczczono 84. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, w której udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk. Mirosławem Detmerem, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Punktualnie o godzinie 4:45 pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, jak co roku, 1 września rozbrzmiewają syreny wojskowe. W ten symboliczny sposób rozpoczynają się obchody wybuchu II wojny światowej.

28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej zostali zamordowani por. Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – dowódca patroli dywersyjnych 5. Brygady Wileńskiej AK i Danuta Siedzikówna „Inka” – sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej, która w chwili śmierci nie miała jeszcze ukończonych 18 lat

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej