W Areszcie Śledczym w Gdańsku po raz drugi odbyły się egzaminy kończące szkolenie wstępne.

Gdańska Służba Więzienna wzięła udział w Dniu Otwartym organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Kadra Aresztu Śledczego w Gdańsku gościła Prokuratorów Prokuratury Regionalnej wraz z zaproszonymi gośćmi z Włoch i Bułgarii.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego o kierunkach kryminologii, prawa i pedagogiki resocjalizacyjnej wzięli udział w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

10 maja 2024 r. w Oddziale Zewnętrznym Gdańsku-Przeróbce odbyły się ćwiczenia pozorujące zdarzenia, które w rzeczywistości mogą stwarzać poważne zagrożenie bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

Ppłk Marek Rogoziński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku podpisał umowę z Fundacją Hospicyjną, na podstawie której skazani będą zatrudnieni przy pracach pomocniczych, porządkowych i gospodarczych w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza i w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej