W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży kolejna grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

20 października br. odbyło się kolejne robocze spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi.

W przeddzień Święta Nauczyciela Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku płk Artur Król uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku.

Związek Piłsudczyków Okręgu Gdańskiego zorganizował po raz trzeci Spartakiadę Strzelecką, w której udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W związku z bardzo dobrą współpracą z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku 9 października br. Areszt Śledczy w Gdańsku odwiedzili prokuratorzy z Włoch.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej