Mimo sytuacji epidemiologicznej zagrożenia COVID-19, funkcjonariusze i pracownicy elbląskiego aresztu z oddziałem zewnętrznym w Braniewie kolejny raz przystąpili do akcji honorowego oddawania krwi.

Gotowość do niesienia bezinteresownej, profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi to cecha, która wyróżnia nas jako ludzi. Jesteśmy dumni, że wśród funkcjonariuszy i pracowników elbląskiego aresztu mamy taką osobę.

E- Wokanda

06.04.2020

W związku z aktualną, epidemiologiczną sytuacją w kraju i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, w dniu dzisiejszym, w elbląskim areszcie, odbyła się po raz pierwszy elektroniczna wokanda.

W dobie epidemii koronawirusa podejmujemy wszelkie działania, które mogą zwiększać bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy wykonują swoją pracę na pierwszej linii walki z pandemią.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, rozkazem personalnym z dn. 18.03.2020 r., powołał kpt. Pawła Łutaja na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

Komunikat

16.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej