W ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pn. Powrót do Społeczeństwa grupa skazanych pomagała w pracach porządkowych na terenie Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach będącego częścią Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Komunikat

04.05.2021

Osadzeni podziwiali zbiory kolekcjonerskie.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Komunikat

28.02.2021

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej