W dniu 11 lutego ppłk Dorota Wyląg - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu - po ponad 30 latach służby przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Święto Służby Więziennej przypada w dniu 8 lutego w rocznicę powołania więziennictwa. Dokładnie 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret ,,W sprawie tymczasowych przepisów więziennych’’.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Służba kwatermistrzowska obok działu ewidencji, penitencjarnego, ochrony, czy służby zdrowia to jedna z kluczowych komórek organizacyjnych zapewniających prawidłowy przebieg służby. Działania realizowane przez funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego mają zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu w odpowiednich warunkach bytowych, a także odpowiednie warunki pracy wszystkim pracownikom naszej jednostki.

W Areszcie Śledczym w Bytomiu zrealizowano autorski program readaptacyjny skierowany do osadzonych p. n. „Amor patriae nostra lex” „Miłość ojczyzny naszym prawem”.

Komunikat

20.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej