W grudniu odbyła się kolejna edycja programu przeznaczonego dla skazanych „Szybka piłka” promującego zdrowy styl życia.

W dniu 27.12.2018 roku odbył się kolejny cykl zajęć dla skazanych.

Spotkanie osadzonych z rodzinami, tradycja łamania się opłatkiem, koncert kolęd. To wszystko działo się 18 grudnia, w przededniu zbliżających się świąt.

14 listopada w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Bytomiu odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

13 listopada Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu, ppłk Artur Szumowski wziął udział w uroczystości z okazji podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej