Efektywna realizacja rządowego programu ,,Praca dla Więźniów’’. Kolejne miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Bytomiu otrzymali odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Komunikat

01.02.2019

Informacja dotycząca widzeń.

W dniu 18.01.2019 roku na terenie jednostki odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez pracownika Ochotniczego Hufca Pracy w Katowicach.

Kolejny etap modernizacji Aresztu Śledczego w Bytomiu.

10 stycznia br. w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyły się zajęcia z zakresu edukacji historycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej