Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji bytomscy funkcjonariusze udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej.

W dniu 8 kwietnia rozpoczął się kolejny kurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

20 marca br. odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W piątek 1 marca bytomianie oddali hołd żołnierzom wyklętym. W tym dniu w Bytomiu - Miechowicach odbyły się uroczystości miejskie z udziałem władz miasta.

Być wolnym

01.03.2019

Jakich zachowań się wystrzegać i jakich wyborów życiowych dokonywać - to pytania, na które odpowiedzią mają być między innymi zajęcia edukacyjno- profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy bytomskiej jednostki dla uczniów szkół średnich w ramach programu "To be free".

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór na I rok studiów na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej