W dniu 19 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Bytomiu oraz Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu odbyły się ćwiczenia ochronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu w dniu 8grudnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu" dla uczniów z Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa będącego wyjątkową i unikalną formą pomocy innym.

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyły się rozgrywki szachowe, w których udział wzięli osadzeni z całej Polski. Piąta edycja rozgrywek została rozegrana za pośrednictwem łącza internetowego.

Udaremniony przemyt

01.12.2023

Dzięki czujności i profesjonalizmowi funkcjonariuszy Służby Więziennej po raz kolejny udaremniono próbę przemytu.

Poznać zawód

17.11.2023

15 listopada 2023 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu wraz z przedstawicielami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu w Katowicach wzięli udział w wydarzeniu skierowanym do zabrzańskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, umożliwiając młodzieży spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów pn. „Zawód od kuchni” .

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej