Pisane Ql.com

07.02.2024

To tytuł nowo powstałej inicjatywy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy - gazety wydawanej przez osadzonych. Gazeta jest tworzona i wydawana przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem wychowawcy. Inicjatywa pomaga w nabywaniu nowych umiejętności i w pożyteczny sposób wpływa na zagospodarowanie wolnego czasu.

Dzień Sekretarki

25.01.2024

Sekretarka, czyli osoba która sprawuje pieczę nad obsługą sekretariatu. Dobra organizacja, efektywność i komunikatywność – to cechy, bez których obsługa sekretariatu nie byłaby możliwa.

17 stycznia br. kontrahenci, którzy zatrudniają osadzonych z bydgoskich jednostek penitencjarnych na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odwiedzili bydgoski areszt.

Cykl szkoleń

14.01.2024

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, dlatego ważnym elementem podczas pełnienia służby jest umiejętne stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz posługiwanie się bronią. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy stale podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie.

16 grudnia, po raz pierwszy odbył się Turniej Tenisa Stołowego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. W sportowe szranki stanęli zawodnicy - funkcjonariusze bydgoskich jednostek penitencjarnych.

7 grudnia 2023 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie emerytowanych funkcjonariuszy bydgoskiej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej