W miniony wtorek w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod przewodnictwem Rafała Łukomskiego - kuratora okręgowego z kierownictwem bydgoskiego aresztu.

8 maja 2024 r. ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych w pełnym wymiarze etatu z Barbarą Ciupa, Prezes Zarządu Spółki Komplementariusza.

Pierwsze dni maja to wyjątkowy czas dla upamiętnienia polskiej tradycji i historii. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. W te dni funkcjonariusze bydgoskich jednostek penitencjarnych pielęgnują pamięć o historii.

W dniu 22 kwietnia uwaga bardziej niż zwykle skupia się na ochronie naszej planety. Również osadzeni z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Oddziałów Zewnętrznych podejmują wyjątkowe działania na rzecz środowiska naturalnego. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieli okazję uczestniczyć w akcji sprzątania świata, do udziału w której zachęcali ich funkcjonariusze Służby Więziennej.

Służba Więzienna uznaje konieczność profesjonalnego szkolenia w dziedzinie posługiwania się bronią palną za priorytet. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, funkcjonariusze uczestniczyli tym razem w teoretycznym szkoleniu strzeleckim.

Światowy Dzień Pracowników Służby Zdrowia to czas, kiedy można skupić się na docenianiu trudu i poświęceniu osób pracujących w sektorze medycznym. W jednostkach Aresztu Śledczego w Bydgoszczy służbę i pracę pełnią m. in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, farmaceuci, analitycy medyczni oraz diagności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej