Powołanie nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Na terenie białostockiego aresztu zakończył się ostatni kurs w tym roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W dniu 20.11.2020r. ppłk Wojciech Januszewski Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, podpisał porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku.

Informacja

19.11.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19.

POWER - ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Funkcjonariusz białostockiego aresztu przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej