Węgierska Służba Więzienna była gospodarzem corocznego, profesjonalnego konkursu poświęconego opiekunom psów K9 i ich psom służbowym.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Sławomir Stefaniak w dniu 27 września b.r wziął udział w uroczystych obchodach tego święta.

Nitro pies specjalny razem ze swoim przewodnikiem st.sierż Marcinem Małachwiejem znaleźli się wśród czterech najlepszych przewodników i psów w całej Służbie Więziennej.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

W dniu 15.09.2019r. odbyła się XX Pielgrzymka Parlamentarzystów i Pracowników Administracji Publicznej Województwa Podlaskiego do Świętej Wody.

Przed trzy dni funkcjonariusze białostockiego aresztu brali udział w treningu bezstrzałowym oraz doskonalili umiejętności związane z użytkowaniem pistoletu Walther P 99.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej