Skazani z białostockiego aresztu wykonali prace, które zostały wystawione na aukcji, na rzecz chorego na SMA Mikołaja.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Areszt Śledczy w Białymstoku w 2020r. przeszkolił 68 skazanych.

Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Białostocki areszt w dniu 12 stycznia przekazał kolejne dwie budy Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku.

Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej