Niemieccy więziennicy byli pod dużym wrażeniem oddziaływań penitencjarnych realizowanych przez Służbę Więzienną, w szczególności powszechności zatrudnienia oraz bogatej oferty programów resocjalizacji.

Ukończenie maratonu daje satysfakcję, którą trudno porównać z czymś innym. Kto raz stanął na starcie maratonu, te już może czuć się zwycięzcą.

W dniu 29.09.2017 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbył się pierwszy spacer historyczny w którym uczestniczyli mieszkańcy Szczecina.

W dniu 18.09.2017 r. w szczecińskim areszcie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miejskiej Miasta Szczecina.

Wernisaż prac pacjentów oddziału psychiatrii sądowej szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, w klubie Galerii „Pod Fontanną”.

W koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie odbył się uroczysty apel z okazji 78. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej