Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie wzięli udział w jesiennej edycji największych targów pracy w województwie Zachodniopomorskim.

W Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie trwa budowa nowoczesnych pawilonów mieszkalnych.

Zmiany w realizacji widzeń na terenie jednostki penitencjarnej.

Zmiana dowództwa w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dowódca, generał dywizji Dariusz Parylak, przekazał swoje obowiązki generałowi Brygady Szymonowi Koziatek. Na uroczystości Służbę Więzienną reprezentował dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński.

Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie wzięli udział w Biegu przełajowym Służb Mundurowych i sympatyków- X Memoriał Tomasza Mielko.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej