W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki penitencjarnej z Jarosławem Giecewiczem Przewodniczącym V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karny

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście...". Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę w Areszcie śledczym w Szczecinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie.

W bieżącym roku na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzono prace remontowo - budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

W Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyły się dwa wyjątkowe koncerty dla osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej