DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej NR 25/2023 dla kandydatów do służby w Służbie...

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie por. Karol Wójtowicz wziął dziś udział w zaduszkach "Wspomnij Bohatera" upamiętniających bohaterskich uczestników walk o wolną Polskę.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie uczestniczyli w Targach Pracy, które zostały zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Społecznych.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie i Oddziału Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w VII Biegu Przełajowym " Potulicka Ducha"

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie świętowali dziś Narodowe Święto Niepodległości biorąc udział w XIV Wielki Kiermasz Charytatywny Paczka dla Bohatera.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie w 2024 roku nadal będzie świadczyła pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej