Służba Więzienna na Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych w Sulęcinie.

„Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” - spotkanie informacyjne w międzyrzeckim areszcie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński złożył wizytę Staroście Międzyrzeckiemu Pani Agnieszce Olender.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu po raz kolejny reprezentowali Służbę Więzienną na "Targach Edukacji i Pracy" w Międzyrzeczu.

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu zorganizował spotkania dla uczniów klas maturalnych promujące zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

Skazani zdobywają kwalifikacje uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej