Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński spotkał się z Prokuratorem Rejonowym w Międzyrzeczu Januszem Kodźem.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu wrócili do jednostki zdobywając I miejsce w XVIII Turnieju piłki siatkowej im. Jana Matkowskiego.

24 stycznia br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość związana ze zmianą na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu rozpoczyna kolejne szkolenia kursowe, w ramach których skazani będą zdobywali nowe umiejętności przydatne na rynku pracy.

Funkcjonariusze Służby Więziennej po raz kolejny przyłączyli się do akcji honorowego oddawania krwi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w trakcie ćwiczeń zorganizowanych na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej