Areszt Śledczy w Międzyrzeczu przy współpracy z gorzowskim oddziałem „Fundacji Mam Marzenie” pomógł dziewczynce w spełnieniu jej marzenia.

Przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w konferencji poświęconej obronie ratusza w irackiej Karbali przez polskich i bułgarskich żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Puchar Okręgowych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie zdobyty przez reprezentację funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

Służba Więzienna na Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych w Sulęcinie.

„Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” - spotkanie informacyjne w międzyrzeckim areszcie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński złożył wizytę Staroście Międzyrzeckiemu Pani Agnieszce Olender.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej