" Zawsze musi się znaleźć ktoś, kto w człowieka wierzy bardziej niż on w samego siebie."

W dniu 19 listopada 2018 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego.

"...Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości." - Ignacy Jan Paderewski

W dniu 10 listopada 2018 roku mjr Krzysztof Matczuk - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji Obrońców Ojczyzny oraz oficjalnym otwarciu Sekcji Wojennej Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie.

W dniu 9 listopada 2018 roku grupa skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, odwiedziła Sekcję Wojenną Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie.

„Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ”. Jan Paweł II

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej