Ostatnie tygodnie są szczególnie trudne dla całego społeczeństwa, w tym również dla osób pozbawionych wolności. Jednak dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych izolacja to rzeczywistość z jaką mierzą się na co dzień.

Komunikat

02.06.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga w dniu 27 maja 2020 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał kolejną partię 950 sztuk maseczek ochronnych na rzecz najbardziej potrzebujących z powiatu krasnostawskiego.

NSZZFiPW przekazał środki ochrony osobistej w postaci maseczek dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników krasnostawskiej jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga wsparli Kuchnię dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty działającej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

KOMUNIKAT

19.05.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej