4 lutego 2019 r. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wizytował Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

W dniu 27 stycznia 2019 r. w świetlicy krasnostawskiego aresztu odbył się koncert Zespołu Młodzieżowego „Iskierki”, działającego przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie.

W dniu 18 grudnia 2018 r., w Krasnostawskim Domu Kultury, służby mundurowe z terenu powiatu krasnostawskiego zgromadziły się wspólnie przy wigilijnym stole, by połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

11 grudnia 2018 roku ppłk Anna Adamska - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisała kolejną umowę o odpłatne zatrudnienia skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piaskach - reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Domańskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej