W dniu 10 listopada 2018 roku mjr Krzysztof Matczuk - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji Obrońców Ojczyzny oraz oficjalnym otwarciu Sekcji Wojennej Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie.

W dniu 9 listopada 2018 roku grupa skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, odwiedziła Sekcję Wojenną Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie.

„Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ”. Jan Paweł II

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów, takich jak: arbitraż, mediacja, koncylidacja. Od 2013 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce obchodzi się Tydzień Mediacji (od poniedziałku do soboty w tygodniu, w którym przypada trzeci czwartek października).

„Drzewa żyją wraz z człowiekiem. Są one podobne do jedynej sztuki, do muzyki. I tak budowle, obrazy, rzeźby, najcudowniejsze objawy artyzmu żyją własnym życiem, być może życiem tych, kto je z nicości utworzył. Ale...! tylko drzewa żyją życiem powszechnym, w którym i nasze życie się mieści. Kiedy po latach witamy się ze znajomymi drzewami, znajdujemy w nich zmiany niemal takie same jak w sobie. Wzruszenia nasze są w ich kształcie, zmianach...

W dniu 12 października 2018 roku na terenie krasnostawskiego aresztu realizowano projekt o charakterze profilaktycznym Fundacji Brama z Opola - Skazany na Wolność. W wydarzeniu uczestniczyła grupa ponad 70 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej