KOMUNIKAT

07.04.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

24.03.2020

Od dnia 25 marca do 7 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych oraz zmienia się zasady otrzymywania paczek przez skazanych.

KOMUNIKAT

18.03.2020

Od dnia 18 marca br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki oraz  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W dniu 1 marca 2020 r. kpt. Mariusz Lisowski, kierownik działu penitencjarnego, reprezentujący Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku i miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Następnie 12 lutego 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę, na mocy której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej