„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II

Komunikat

05.05.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

29 kwietnia 2020 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał ponad 400 sztuk maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

KOMUNIKAT

21.04.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz rosnące potrzeby poszczególnych instytucji w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie włączył się w pomoc, tym którzy w obecnym czasie szczególnie jej potrzebują. Inicjatywa ta wpisuje się w ramy wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej realizowanej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz rosnące potrzeby poszczególnych instytucji w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony, Areszt Śledczy w Krasnymstawie czynnie włączył się w społeczną akcję szycia maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej