"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." Jan Paweł II

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, służby mundurowe z terenu powiatu krasnostawskiego, zgromadziły się wspólnie wokół wielkanocnego stołu, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

W dniu 14 kwietnia 2019 r. kpt. Mariusz Lisowski kierownik działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali Służbę Więzienną na uroczystych obchodach 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w powiecie krasnostawskim.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku, w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, odbyła się konferencja z udziałem kontrahentów zatrudniających skazanych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, odbyły się Targi edukacji i pracy, zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Krasnymstawie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Jak co roku, w wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Aresztu śledczego w Krasnymstawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej