W dniu 3 marca 2019 r. ppłk Anna Adamska Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyła w obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

W dniu 21 lutego 2019 roku skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z kolekcjonerem starych monet, banknotów i innych znaków pieniężnych Panem Zbigniewem Wójcikiem - nauczycielem Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie.

4 lutego 2019 r. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wizytował Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej