W dniu 23 maja 2019 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Karol Wołek.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” - Ks. Mieczysław Maliński

10 maja 2019 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie był gospodarzem VIII Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym.

W dniu 9 maja 2019 roku grupa 40 studentów z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z opiekunem Panem prof. Piotrem Nowakowskim, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

"…mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..."

Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej