Szacuje się, że około dwie trzecie więźniów popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Nie zawsze są to osoby uzależnione, ale osoby zażywające narkotyki, alkohol w nadmiernych ilościach. W skali roku nietrzeźwi powodują w Polsce: kilka tysięcy wypadków komunikacyjnych, uczestniczą w kradzieżach i włamaniach, są sprawcami przemocy domowej, biorą udział w bójkach i rozbojach.

Komunikat

04.01.2021

W okresie przedświątecznym, Areszt Śledczy w Krasnymstawie przeprowadził szereg inicjatyw z udziałem skazanych, ukierunkowanych w szczególności na podtrzymywanie więzi rodzinnych oraz konstruktywne wypełnianie wolnego czasu.

W dniu 2 grudnia 2020 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego odbyła się uroczysta odprawa z okazji 102 rocznicy odzyskania prze Polskę Niepodległości.

KOMUNIKAT

02.12.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej