W dniu 9 maja 2019 roku grupa 40 studentów z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z opiekunem Panem prof. Piotrem Nowakowskim, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

"…mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..."

Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." Jan Paweł II

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, służby mundurowe z terenu powiatu krasnostawskiego, zgromadziły się wspólnie wokół wielkanocnego stołu, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej