17 kwietnia odbyło się ślubowanie dwóch nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy zasilili szeregi załogi Aresztu Śledczego w Katowicach.

12 kwietnia Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach Edytą Porządnicką-Lamch.

W poniedziałek wielkanocny w kaplicy Aresztu Śledczego w Katowicach została odprawiona Msza Święta przez katowickiego biskupa pomocniczego Grzegorza Olszowskiego.

6 kwietnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki skierowana do studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W dniu dzisiejszym odbył się na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach koncert fundacji promującej zachowania zgodne z porządkiem prawnym.

Areszt Śledczy w Katowicach w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów” współpracuje z kontrahentami m.in.: WARS S.A. oraz Szpitalem Miejskim w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej