16 maja 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki skierowana do studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Katowickie więzienie często jest odwiedzane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Tym razem, 15 maja, Areszt Śledczy w Katowicach mieli sposobność zwiedzić studenci II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Funkcjonariusze katowickiego aresztu chętnie włączają się w akcje charytatywne powadzone na terenie województwa śląskiego. Tym razem nasze wsparcie zostało skierowane do chłopca cierpiącego na rzadką chorobę.

Od 8 maja przez cały tydzień odbywają się szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na chorzowskiej strzelnicy „Hajduki”. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mają sposobność częstszego ćwiczenia obsługi broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

21 kwietnia Areszt Śledczy w Katowicach odwiedzili studenci Koła Naukowego Suicydologii funkcjonującego w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Od 17 kwietnia do 31 maja na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach prowadzona jest zbiórka środków higieny i środków czystości dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i niesienia pomocy innym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej