13 grudnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach poprowadzili zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego w Katowicach.

12 grudnia w świetlicy Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się premiera spektaklu pt. "W blasku czterech świec".

Jak co roku w czasie okołoświątecznym odbyło się spotkanie osadzonych z bliskimi w ramach programu integracji rodzin pn. „Familia”.

W tym roku odbyła się już czwarta edycja jednego ze sztandarowych programów prowadzonych w katowickim areszcie - „Resocjalizacja poprzez sztukę i rękodzieło". Podsumowaniem programu było spotkanie Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyny Gorzkowskiej z przedstawicielami Fundacji Iskierka oraz przekazanie czapek wykonanych przez osadzone dla dzieci.

Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach gościmy osoby, które swoją twórczością mogą przyczynić się do kształtowania społecznie pożądanych norm i postaw u osadzonych, a także do rozwoju ich zainteresowań artystycznych. W niedzielę 26 listopada mieliśmy okazję gościć Panią Elżbietę Jankowską - absolwentkę katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, uzdolnioną malarkę oraz grafika komputerowego - kobietę o szerokich horyzontach...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej