Służba Więzienna odgrywa kluczową rolę w resocjalizacji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych są możliwości oddziaływania na osadzonych poprzez różnorodne formy aktywności, takie jak warsztaty artystyczne, zajęcia teatralne, zajęcia sportowe, czy też lekcje edukacyjne.

Dzisiaj, w katowickim areszcie, z kadrą jednostki oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart.

W dniu 4 kwietnia 2024 roku Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach, ppłk Katarzyna Gorzkowska, podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych na rzecz Katolickiej Fundacji Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

W katowickim areszcie już po raz czwarty miało miejsce wydarzenie związane z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. Tradycją już stało się, że w okresie poprzedzającym wyjątkowe święta, jakimi jest Wielkanoc, skazane kobiety prezentują spektakl słowno-muzyczny pn. „Dotknąć Tajemnicy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej