Funkcjonariuszom i pracownikom gliwickiego aresztu nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt. W ramach oddolnej inicjatywy zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę na rzecz  Schroniska dla zwierząt „Strzelce” k. Oleśnicy.

Komunikat

26.11.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia...

Listopad to jeden z dwóch miesięcy w roku, w którym codzienna służba więzienników zostaje szczególnie doceniona. „W tym ważnym dla naszego kraju czasie, dziękuję Wam za pełną zaangażowania służbę na rzecz Ojczyzny” – mówił podczas otwarcia uroczystości Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk.

W uroczystościach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział wzięła delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach oraz Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon uczcili pamięć poległych na terenie Śląska żołnierzy francuskich.

I Bieg dla Zdrowia

06.10.2021

W ubiegłą sobotę miał miejsce I Bieg dla Zdrowia. W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Razem z nimi pobiegły ich rodziny i sympatycy formacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej