Służba Więzienna obchodzi w lutym swoje święto. To okazja, żeby podziękować za codzienną służbę więzienników. W tym roku awanse i odznaczenia otrzymało 13 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Pamiętają

31.01.2022

Od 17 do 21 stycznia 1945 roku z KL Auschwitz - Birkenau i jego podobozów wyprowa-dzono około 56 tysięcy więźniów i więźniarek. Wielu z więźniów straciło życie podczas ewakuacji nazwanej później „marszem śmierci”. Rokrocznie, na gliwickim cmentarzu żydowskim przy Domu Pamięci Żydów Górnośląskich spotykają się osoby, które dbają o pamięć zdarzeń sprzed 77 lat.

Komunikat

28.01.2022

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia...

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Więzienna sztuka

23.12.2021

Origami, rysunki, ikony - te i inne przykłady twórczości zza więziennego muru można zobaczyć w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Gliwicach będzie otwarta do 31 grudnia br.

W gliwickim areszcie trwają przedświąteczne przygotowania. Funkcjonariuszy Służby Więziennej czeka w tym okresie sporo pracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej