Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności – to kluczowe zadania Służby Więziennej. Podstawowych zadań formacji jest jednak więcej. Do jednego z nich należy edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw. Funkcjonariusze SW chętnie też dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami i studentami.

Gliwicki areszt odwiedzili sędziowie biorący udział w programie wymiany stażowej Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN Exchange Programme).

Z okazji Święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy wziął udział w organizowanych uroczystościach.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy SW.

Przypadająca na dzień 25 lipca inicjatywa święta podjęta została w 2006 roku przez Duszpasterstwo Kierowców współpracujące z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krzysztofem Hołowczycem - kierowcą rajdowym. W gliwickim areszcie Dzień Bezpiecznego Kierowcy to nie jedyna okazja do przeprowadzenia ze skazanymi zajęć profilaktycznych. Udział w programach pozwala skazanym na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w roli kierowcy.

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyło się Święto Policji 2022. Tegoroczne obchody Święta Policji są szczególne, ponieważ w tym roku śląska policja obchodzi stulecie istnienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej