10 marca 2023 roku w częstochowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa podczas, której Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa, wręczył podległym funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 23.02.2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym, a następnie w Areszcie Śledczym w Częstochowie staraniem kadry penitencjarnej, w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, odbyło się spotkanie z  Grzegorzem Czerwickim – autorem książki pt. „Nie jesteś skazany”.

W ramach prowadzonych działań promujących Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie spotkali się 23.02.2023 r. z uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiego w  Częstochowie.

21 lutego 2023 r. w Zespole Szkół im Jana Kochanowskiego w Częstochowie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie opowiedzieli zgromadzonej młodzieży o pracy w Służbie Więziennej- formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę społeczeństwa.

To już kolejny rok, w którym Areszt Śledczy w Częstochowie przyłączył się do zbiórki plastikowych nakrętek pod nazwą „Nakrętkowa Częstochowa”, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej”, które wspiera osoby niepełnosprawne.

W ramach prowadzonych działań promujących Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie spotkali się dzisiaj z uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w  Częstochowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej