W SŁUŻBIE PRAWU

04.04.2023

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, zostały nałożone na Naszą formację mundurową nowe zadania dotyczące edukacji prawnej młodzieży i związaną z tym prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Dzięki czemu działania edukacyjne zostały skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim.

Od kwietnia br. kadra Aresztu Śledczego w Częstochowie wzbogaciła się o 4 funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy docelowo zasilą dział ochrony.

W Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w czwartek 30 marca br. na zaproszenie pełnomocnika rektora ds. promocji dr inż. Jolanty Pozorskiej przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie na czele z Dyrektorem częstochowskiej jednostki penitencjarnej mjr Michałem Krupą, przedstawiciele Zakładu Karnego w Herbach i Aresztu Śledczego w Katowicach wzięli aktywny udział w spotkaniu służb mundurowych z młodzieżą, w wydarzeniu...

W ramach prowadzonych działań promujących Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie spotkali się dzisiaj z uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w  Częstochowie.

13 marca 2023r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa, na zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Marka Radosz, uczestniczył w spotkaniu podsumowującym realizację zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego w 2022 r.

10 marca 2023 r., podczas uroczystej odprawy, mjr Michał Krupa, Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie wręczył wyróżnienie st. sierż. sztab. Wojciechowi Bukale, funkcjonariuszowi działu ochrony częstochowskiej jednostki penitencjarnej gratulując jednocześnie profesjonalizmu, odwagi i determinacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej