25 kwietnia 2023 roku w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem ppłk. Pawła Golanki – Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

20 kwietnia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie, w ramach porozumienia z Biblioteką Publiczną w Częstochowie, 20 osadzonych uczestniczyło w spotkaniu z Pawłem Pieniążkiem – dziennikarzem, reporterem wojennym.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego w Herbach uczestniczyli 20.04.2023 r. w  Targach Pracy, które odbyły się w Hali Sportowej „Politechnik”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa odpowiedział pozytywnie na prośbę uczelni o możliwość zorganizowania wizyty studentów w murach częstochowskiego aresztu. Do spotkania doszło 18 kwietnia 2023 r. Pani dr Beata Zajęcka wraz z  grupą studentów II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie miała możliwość zwiedzenia częstochowskiej jednostki penitencjarnej.

11 kwietnia br. kadra Aresztu Śledczego w Częstochowie wzbogaciła się o kolejnych dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy docelowo zasilą dział ochrony.

Zmartwychwstanie Pańskie jest najważniejszym świętem w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym, radosną celebracją cudu odrodzenia życia i początkiem nowego etapu. Wraz z zakończeniem Wielkiego Postu następuje kolejny cykl w przyrodzie, w religii, w duszy człowieka. Następuje czas odrodzenia. Święta Wielkanocne mają wymiar przede wszystkim religijny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej