Zgodnie z art. 67§1 KKW – Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

W trosce o ekonomię wydatków oraz środowisko naturalne w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie postawiono na nowoczesne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w dniu 17.02.2020r. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej.

W  Areszcie Śledczym w Częstochowie, jak w każdej jednostce penitencjarnej nie tylko izoluje się przestępców od społeczeństwa, ale przede wszystkim pracuje się nad stwierdzonymi u skazanych deficytami, przyczynami popełniania przestępstw oraz  zapobiega pro-kryminalnym postawom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej