W dniach 2 - 6 października 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie odbyły się ćwiczenia ochronne funkcjonariuszy Służby Więziennej

W minioną sobotę przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie uczestniczyli w festynie z okazji Święta Żołnierza Rezerwy zorganizowanym na placu Biegańskiego w Częstochowie przez Związek Oficerów Rezerwy

3 października 2023 w sali konferencyjnej Aresztu Śledczego w Częstochowie Dyrektor jednostki mjr Michał Krupa przekazał na ręce przedstawiciela OSP KSRG w Rększowicach kompleksowy system łączności bezprzewodowej

20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Praca w ogrodzie to zajęcie, które nie tylko daje satysfakcję, ale przynosi wiele korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wiele ludzi nie wie o tym, że czas spędzony na pracy w ogrodzie może przynieść wiele radości i spełnienia. Od maja tego roku w oddziale trwa program resocjalizacyjny „Ogrodnik”.

Rankiem 1 września 1939 roku, Polska stanęła w obliczu ciemności i niszczycielskiej furii, gdy niemieckie bomby spadły na nasze terytorium, rozpoczynając najcięższy konflikt jaki ten świat widział – II wojnę światową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej