W ostatnią sobotę, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, funkcjonariusze częstochowskiego aresztu złożyli wyjątkową wizytę na grobie zamordowanego w czasie II wojny światowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie wspólnie z mieszkańcami uczcili w sobotę, 11 listopada na placu Biegańskiego 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 30 października 2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie przeprowadzone zostały ćwiczenia, które miały usprawnić współpracę funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji i Straży Pożarnej

W cieszyńskiej hali MOSIR odbyło się kolejne Szkolenie Służb Mundurowych organizowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. W szkoleniu nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Częstochowie.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie reprezentowali Służbę Więzienną na Targach Pracy i Kariery Zawodowej zorganizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Taka forma promocji formacji to doskonała okazja do bezpośredniej wymiany oczekiwań rekrutacyjnych obu stron.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym w dniu 13 października uczestniczyli w porządkowaniu terenu wokół Pomnika Powstańca Styczniowego w Wąsoszu Górnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej