Choszczeński wychowawca mistrzem jiu-jitsu

Tydzień Bibliotek

15.05.2017

Działalność Biblioteki w Areszcie Śledczym w Choszcznie.

Delegacja funkcjonariuszy wzięła udział w obchodach.

Trwają przygotowania do przyjęcia skazanych i tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze pożegnali Dyrektora.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej