Święto Policji

18.07.2017

Dyrektor Aresztu Śledczego w Choszcznie podczas obchodów Święta Policji.

”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

W dniu 11 lipca odbyło się spotkanie Dyrektora Aresztu Śledczego w Choszcznie z p.o. Zastępcą Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

POWER 2017

29.06.2017

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Program sprzyjający readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Seminarium 2017

08.06.2017

XVI Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej