Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

W piątek, 3 maja 2019 o godz. 14:00 z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, 20. rocznicy obecności Polski w NATO i 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na mieszkańców Warszawy oraz gości czeka wyjątkowe widowisko. Majowa defilada jest też symbolicznym nawiązaniem do defilad, które odbywały się w Polsce w okresie międzywojennym.

To priorytety w stosowaniu technik interwencyjnych, samoobrony oraz śpb przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tym razem funkcjonariusze elbląskiego aresztu podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

W dniach 25-26 kwietnia, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Od izolacji do resocjalizacji. 100-lat historii więziennictwa w niepodległej Polsce. Wybrane aspekty”, organizowana w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Służyć i pomagać – pod takim hasłem funkcjonariusze wszystkich krakowskich służb zebrali się wczoraj w siedzibie Oddziału Prewencji Policji, by wspólnie oddać krew dla potrzebujących.

Służba Więzienna weźmie udział w wyjątkowej wielkiej defiladzie „Silni w sojuszach”, która 3 maja odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej