Poniedziałek 3 lutego br. na trwałe wpisze się w liczącą ponad 230 lat historię Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Tego dnia otwarto nowy budynek penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywać będzie 240 skazanych.

28-31 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada kierownictwa SW z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

W piątek 31 stycznia 2020 roku w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się uroczyste otwarcie i przekazania do użytku hali produkcyjnej, wybudowanej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Od stwierdzenia, że uczestniczył kiedyś w kursie reedukacyjnym podobnie jak zgromadzeni uczestnicy szkolenia, rozpoczął swoją opowieść o tragedii drogowej, jaka wydarzyła się w 2013 roku skazany z Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Skazany został zaproszony do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie na kurs reedukacyjny skierowany do osób, które nagminnie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w ramach kampanii...

W trzech śląskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych uzależnionych leczyło się w ubiegłym roku 386 skazanych, w tym 67 kobiet uzależnionych od narkotyków. Pozostali to mężczyźni – alkoholicy. Dla 157 z nich było to pierwsze leczenie odwykowe w życiu. Swoją terapię przechodzili pod okiem psychologów i terapeutów więziennych, z których zdecydowana większość to specjaliści terapii uzależnień lub certyfikowani psychoterapeuci.

Wzorem ubiegłych lat Zakład Karny w Rzeszowie włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które organizowało Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej