8 grudnia br. w Szczecinie, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Wierzchowie. st. sierż. Jacek Cwynar odebrał z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lek. Ewy Kłosińskiej odznakę Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. St. sierż. Jacek Cwynar od wielu lat jest honorowym dawcą krwi, której oddał już 28 litrów.

W najnowszym numerze "Forum Służby Więziennej" o obrzędowości świątecznej.

Akcja charytatywna „Dar serca”, zainicjowana przez Służbę Więzienną, dotarła do ośrodka szkolno - wychowawczego do dzieci niewidomych w Laskach.

O podstawach prawnych, środkach i formach oddziaływań penitencjarnych dyskutowali praktycy i teoretycy. W Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa przypadająca w 100-lecie polskiego więziennictwa.

W dniu 23 listopada 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

W piątek 23 listopada elbląska Służba Więzienna we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2018 pt.: „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej