Sprawcy przestępstw drogowych to dość pokaźna grupa w populacji więziennej. Więziennicy realizują programy readaptacji społecznej i zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie głównie tzw. pijanym kierowcom, jak duże zagrożenie na drodze stanowią dla siebie i dla innych. Te oddziaływania prowadzone są nie tylko z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy obchodzonego 25 lipca, ale przez cały rok.

W jednostkach penitencjarnych przybywa seniorów. To mobilizuje więzienników do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości ich życia. Powstają programy readaptacyjne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Jednym z elementów jest trening mózgu. O jego zbawiennym wpływie na funkcjonowanie organizmu nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

„Szachy są jak ocean, gdzie się mrówka napije i słoń wykąpie“ to hinduskie przysłowie pokazuje jak wielkie możliwości daje ta "królewska gra". 20 lipca na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów.

"Każdy wyścig to pytanie, na które do ostatnich metrów nie znam odpowiedzi. Na tym polega pokusa wyścigów." - Joe Henderson

Pod takim hasłem dziś (tj. 19 lipca br.) Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przebywający z wizytą w Zakładzie Karnym w Kłodzku przypomniał założenia programu „Praca dla więźniów”.

Codziennie kilkuset osadzonych w okręgu bydgoskim opuszcza mury zakładów karnych i aresztów śledczych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej