W nowosądeckiej jednostce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary niemieckiej okupacji z lat 1939-1945 i represji komunistycznych w latach 1945-55.

W Areszcie Śledczym w Lublinie powstało Centrum Studiów KUL. Otwarcie placówki zostało połączone z inauguracją roku akademickiego. Osadzeni będą mogli kształcić się na poziomie wyższym i zdobywać wykształcenie.

Budowa nowoczesnego pawilonu mieszkalnego wpisuje się w ministerialny program modernizacji i rozwoju naszej formacji pod nazwą „Nowoczesne Więziennictwo”. Pawilon będzie miejscem dla więźniów, którzy zostali skazani po raz pierwszy. Pomieści 256 skazanych.

Realizacja bieżących zadań formacji oraz podsumowanie trzeciego kwartału br. były tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 19-21 października br. w Popowie. Kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, zmian w prawie, działań rekrutacyjnych, realizacji programu „Praca dla więźniów” oraz wykonania zadań inwestycyjnych.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbywa się doroczne szkolenie kapelanów więziennych kościoła rzymskokatolickiego posługujących w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce.

W dniach 12-14 października 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński przebywał z wizytą w Ukrainie. Podróż szefa polskiej Służby Więziennej między innymi do Kamieńca Podolskiego była okazją do wyrażenia solidarności i jedności z ukraińskimi więziennikami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej