Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Zakładu Karnego w Potulicach ponownie podjęli działania, których efektem finalnym było powstanie dużych skrzyń skarbów i kolorowych foteli - tym razem dla małych pacjentów z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”w Bydgoszczy.

W nowej hali sportowej otwartej w piątek 15 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie znajdują się m.in. siłownia, sauna oraz sale dydaktyczne. Wszystko służyć będzie funkcjonariuszom w celu rozwijania ich sprawności fizycznej oraz promowaniu postaw prozdrowotnych.

Pracują w maksymalnym skupieniu, ich oczy często śledzą obraz z kilkunastu kamer, to od ich szybkiej reakcji zależy bezpieczeństwo na terenie jednostki. Praca funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku monitorowego często jest niedoceniana, jest jednak kluczowym i niezbędnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania każdego zakładu karnego i aresztu śledczego.

Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Łupkowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

17 listopada 2019 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W polskich więzieniach przebywa 201 osób tymczasowo aresztowanych i 5 462 skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Służba Więzienna realizuje kampanie społeczne mające na celu skłaniać odbiorców do świadomego dokonywania wyboru oraz pokazywać, że skutki złych decyzji na drodze mogą być nieodwracalne. Jedną z form uświadamiania i uwrażliwiania kierowców...

Senior w więzieniu

14.11.2019

W śląskich więzieniach przebywa obecnie 322 osadzonych powyżej 60-tego roku życia. To kolejna grupa skazanych, do których Służba Więzienna kieruje swoje oddziaływania. W Ogólnopolskim Dniu Seniora, obchodzonym 14 listopada, warto przyjrzeć się im bliżej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej