W lubuskich lasach było w mijającym tygodniu bardzo głośno – funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji ćwiczyli konwojowanie niebezpiecznych więźniów, ratownictwo taktyczne, strzelectwo, a także identyfikowanie i unieszkodliwianie ładunków wybuchowych.

Program był skierowany do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za dokonanie czynu z art. 177 KK i 178 A KK.

Jak wynika z badań autorki Katarzyny Lipińskiej “Książki w Pudle – czytelnictwo w polskich zakładach karnych” za murami więziennymi jest wysoki poziom czytelnictwa. W 2018 roku w polskich więzieniach przebywało ok. 74 tys. osadzonych. 375573 razy więźniowie wypożyczyli książki, których jest 1 408239 w 146 więziennych bibliotekach.

Prawie ćwierć kilograma środków odurzających oraz przedmioty niedozwolone ujawnili funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi u osoby chcącej odwiedzić osadzonego

Patrol Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, jadąc trasą z miejscowości Uraz w stronę Dolska, zauważył mężczyznę leżącego na poboczu jezdni. Więziennicy zachowali się w sposób odpowiedzialny – nie zostali obojętni i pospieszyli z pomocą.

6 maja 2019 r. stu czterdziestu sześciu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej