Śląskie więzienia przystąpiły do projektu realizowanego przez Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej pn.„Książka – podróż bez walizki”. Motywem przewodnim popularyzującym czytelnictwo wśród skazanych są podróże. Przedsięwzięcie będzie trwało do końca roku.

W obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego włączyli się funkcjonariusze Służby Więziennej. W lokalnych miejscach pamięci narodowej składali wieńce i oddawali hołd bohaterom, którzy oddawali życie za naszą wolność. Dla osadzonych zorganizowano tematyczne zajęcia kulturalno-oświatowe.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada budowę i uruchomienie 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych. Jednym z nich jest kompleks penitencjarny „Radom”.

Podczas wojewódzkiej gali finałowej w Amfiteatrze Sceny Szekspirowskiej przy Teatrze Baj Pomorski w Toruniu, wręczono nagrody laureatom plebiscytu Osobowość Roku 2020. Wśród nich znalazła się funkcjonariuszka Służby Więziennej.

Jak wynika ze statystyk policyjnych liczba przestępstw wszczętych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku na rok wzrasta i nie są to wyłącznie postępowania wszczęte w związku z posiadaniem substancji psychoaktywnych, ale także przestępstwa popełnione pod wpływem środków odurzających. Tylko w roku 2020 wszczęto 34 065 takich postępowań, a w roku 2015 było ich 30 389. Wiele z tych osób finalnie zostaje pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach odznaczeni Odznaką Honorową Primus in Agendo.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej