Tylko w ciągu jednego dnia w dwóch jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego funkcjonariusze udaremnili próby przemytu środków psychoaktywnych. Były ukryte w korespondencji .

Osadzeni kontaktują się z rodzinami za pomocą komunikatora internetowego

Noks miał nosa

02.11.2020

Nadawca przesyłki z wolności bardzo chciał jej zawartością choć na chwilę „poprawić” nastrój jednego z osadzonych w Zakładzie Karnym w Czarnem. Plany pokrzyżował mu jednak Noks, czyli więzienny pies do wykrywania niedozwolonych środków.

W tym roku ogłoszenie wyników wyników festiwalu odbyło się w sposób inny niż dotychczas.

Czas pamięci o tych, co odeszli, jest też czasem wzajemnej pomocy i życzliwości.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach trwał cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zajęcia dobywały się w formie wideokonferencji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej